Thông tin thanh toán

  • Quý khách hàng vui lòng ghi trong nội dung như sau khi tiến hành chuyển khoản: SĐT + Tên
  • Thanh toán trước tối thiểu 50% giá trị đơn hàng

* (Quý khách vui lòng chuyển đúng thông tin tài khoản được cung cấp trên Website Prifast.VN , mọi giao dịch Online khác không phải số tài khoản mà Prifast.VN cung cấp, Prifast sẽ không chịu trách nhiệm)